عنوان نیمسال اول نیمسال دوم
اخذ برنامه‌های درسی وتاریخ امتحانات از گروه‌های آموزشی و ثبت در سامانه گلستان چهارشنبه 21 تیرماه الی شنبه 31 تیرماه 140 چهارشنبه 1 الی دوشنبه 20 آذرماه 1402
انتخاب واحد دکتری: 18 الی 22 شهریور / ارشد: 20 الی 22 شهریور دکتری: 9 الی 13 دیماه / ارشد: 11 الی 13 دیماه 1402
شروع کلاس‌ها شنبه1 مهرماه 1402 شنبه 21 بهمن ماه 1402
حذف و تعویض دروس یکشنبه و دوشنبه 9 و 10 مهرماه 1402 سه شنبه و چهارشنبه 8و 9 اسفندماه 1402
پایان کلاس‌ها پنجشنبه 21 دی ماه 1402 پنجشنبه 31 خردادماه 1403
ارزشیابی دروس شنبه 9 الی جمعه 22 دی ماه 1402 شنبه 19 الی پنجشنبه 31 خردادماه 1403
امتحانات دروس مدرسی شنبه 23 الی پنجشنبه 28 دی ماه 1402 شنبه 2 الی پنجشنبه 7 تیرماه 1403
امتحانات دروس تخصصی شنبه 30 دی ماه الی چهارشنبه 11 بهمن ماه 1402 شنبه 9 تیرماه الی پنجشنبه 21 تیرماه 1403
ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس شنبه 23 دی ماه الی چهارشنبه 25 بهمن ماه 1402 شنبه 2 الی یکشنبه 24 تیرماه 1403
مهلت اعتراض دانشجویان پنجشنبه 26 بهمن الی سه شنبه 1 اسفندماه 1402 چهار شنبه 27 الی یکشنبه 31 تیرماه 1403
ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس چهارشنبه 2 الی دوشنبه 7 اسفندماه 1402 دوشنبه 1 مردادماه الی یکشنبه 7 مردادماه 1403