دانشگاه در یک نگاه


 

دانشگاه تربیت مدرس به عنوان شجره طیبه و مولود انقلاب اسلامی در سال 1360 تأسیس شد.
دانشگاهی پیشرو در آموزش و پژوهش، با هدف تولید علم نافع، گسترش مرزهای دانش و فناوری، به ویژه تربیت اعضای هیأت علمی در علوم مختلف است که به توسعه و تقویت نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری و افزایش سهم تولیدات علمی و توسعه علوم انسانی و نیازهای ملی و فناوری‌های نوین و کاربردی با تعامل مراکز علمی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حال فعالیت می‌باشد.

 

دانشجویان

 • 9,848 درحال تحصیل
 • 32,000 دانش‌آموخته
 

اعضای هیأت علمی

 • 727 عضو هیأت علمی
 • 21 چهره ماندگار و برترعلمی
 • 32,473 مقالات چاپ شده
 

فضا

 • 107,725 پردیس مرکزی، کشاورزی و نور
 •  22 خوابگاه
 

پژوهش

 • 5,300 آزمایشگاه و کارگاه
 • 3,794 اختراع ثبت شده
 • 14 پژوهشکده و مرکز پژوهشی
 

تأسیس سال 1360

 

فرمان امام خمینی(ره)

به شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف تأسیس مرکزی برای تربیت اعضای هیأت علمی متخصص، متدبر و متعهد

 

دانشکده‌ها

 • حقوق
 • علوم انسانی
 • علوم پایه
 • علوم پزشکی
 • علوم ریاضی
 • علوم زیستی
 • علوم و فناوری‌های بین رشته ای
 • مواد و معدن
 • کشاورزی
 • مدیریت و اقتصاد
 • منابع طبیعی و علوم دریایی
 • مهندسی برق و کامپیوتر
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی صنایع و سیستم‌ها
 • مهندسی عمران و محیط زیست
 • مهندسی مکانیک
 • هنر و معماری