اساسنامه


 

اساسنامه مرکز مطالعات آفریقا
اصلاح شده و مصوب شورای دانشگاه
(جلسه مورخ10/11/1379)

bullet کلیات

به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه مسائل قاره آفریقا، مرکز مطالعات آفریقا وابسته به دانشگاه تربیت مدرس که در این اساسنامه به اختصار «مرکز» خوانده می‌شود، تأسیس و امور آن طبق این اساسنامه اداره خواهد شد.

bullet ماده 1) هدف

هدف مرکز، گسترش آگاهی و شناخت درباره قاره آفریقا و کوشش برای ارتقاء روابط ایران با کشورهای مختلف است.

bullet ماده 2) محل فعالیت مرکز

محل فعالیت مرکز در تهران قرار دارد.

bullet ماده 3) وظایف

 1. انجام طرح‌های پژوهشی مورد نیاز کشور در زمینه آفریقا
 2. انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در زمینه مسائل مربوط به آفریقا برای سازمان‌ها و نهادهای بخش عمومی و خصوصی
 3. بررسی و شناسایی نیازهای تحقیقاتی مربوط به آفریقا
 4. انجام فعالیت‌های مورد نیاز در جهت بکارگیری نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با آفریقا
 5. همکاری با سایر مؤسسات و جوامع علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور در جهت انجام مأموریت‌های مرکز با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه
 6. برقراری ارتباط با پژوهشگران، متخصصین، مبتکرین و متفکرین در مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور و فراهم نمودن امکانات لازم برای استفاده از همکاری آنان در راستای اهداف مرکز
 7. انتشار نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده به صورت مجله علمی،کتاب، مقاله، دیسک و نظایر آن
 8. پیشنهاد و همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی به منظور تربیت نیروی متخصص مورد نیاز در رابطه با آفریقا با هماهنگی گروه های آموزشی ذیربط در دانشگاه
 9. برنامه‌ریزی و برگزاری همایش‌های علمی در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه مسائل مختلف آفریقا.

bullet ماده 4) ارکان

الف) هیأت امنا
ب) رئیس
ج) شورای پژوهشی
د) گروه‌های پژوهشی.

الف) هیأت امنا
هیأت امنای مرکز همان هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس با شرح وظایف مقرر خواهد بود.

ب) رئیس

1-1- رئیس مرکز مطالعات آفریقا از بین اعضای هیأت علمی مرکز و با صاحب‌نظران مسائل منطقه‌ای آفریقا به پیشنهاد معاون پژوهشی و با حکم رئیس دانشگاه منصوب می‌شود.
1-2- رؤسای گروه‌های پژوهشی وابسته به مرکز ترجیحاً از بین اعضای هیأت علمی آن و با گروه‌های آموزشی مربوطه در دانشگاه و مطابق ضوابط دانشگاه منصوب می‌شوند.

وظایف رئیس

 1. اداره و هدایت مرکز در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات مربوطه
 2. انجام اقدامات مربوط به مبادلات و همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسات مشابه در داخل و خارج از کشور و نیز بهره‌گیری از توانایی متخصصین ذیربط داخلی و خارجی برابر مقررات مربوطه
 3. تأسیس و تجهیز کتابخانه و بانک اطلاعاتی مرکز
 4. پیشنهاد صدور احکام معاونین و مدیران مرکز براساس تشکیلات مصوب به مقامات ذیربط دانشگاه
 5. امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
 6. تنظیم بودجه سالانه و تفصیلی و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌صلاح
 7. نظارت بر حسن اجرای طرح‌های تحقیقاتی
 8. پیشنهاد تشکیلات مرکز به مراجع ذیربط دانشگاه جهت تصویب در هیأت امناء
 9. ارائه گزارش عملکرد سالانه به رئیس دانشگاه برای ارائه به هیأت امناء
 10. تهیه و ارائه برنامه‌های میان مدت 5 ساله مرکز به رئیس و شورای دانشگاه

ج) شورای پژوهشی

1- ترکیب
1-1- رئیس مرکز (به عنوان رئیس شورای پژوهشی)؛
1-2- معاون پژوهشی (دبیر شورای پژوهشی)؛
1-3- مدیران گروه‌های پژوهشی مرکز؛
1-4- دو تا پنج نفر از صاحبنظران رشته‌های مختلف در رابطه با مسائل قاره آفریقا؛
1-5- معاون آموزش و پژوهش وزارت امورخارجه یا نماینده تام الاختیار وی؛
1-6- معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.
تبصره 1- احکام اعضای شورای پژوهشی به مدت 2 سال توسط رئیس دانشگاه صادر می‌شود.
تبصره 2- رئیس مرکز می‌تواند بر حسب ضرورت از افراد صاحب نظر برای حضور در جلسه بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.
2- وظایف و اختیارات
2-1- بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی مرکز؛
2-2- تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های علمی؛
2-3- نظارت بر انتشار کتب و نشریه‌های علمی و پژوهشی؛
2-4- بررسی نیازهای انتشاراتی، علمی و پژوهشی؛
2-5- تعیین خط مشی و برنامه‌های مرکز برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، در محدوده ضوابط و مقررات مربوطه؛
2-6- بررسی و تأیید همایش‌های علمی.

د- گروه‌های پژوهشی

رؤسای گروه‌های پژوهشی طبق ضوابط دانشگاه به پیشنهاد رئیس مرکز و با حکم رئیس دانشگاه منصوب می‌شوند.

bullet ماده 5

مرکز از نظر مقررات مالی، مشمول آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

bullet ماده 6

اعضای هیأت علمی مرکز از نظر مقررات استخدامی و نحوه انتخاب و گزینش (علمی و عمومی) و ارتقاء تابع مقررات مورد عمل مؤسسات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آئین‌نامه‌های دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد.

bullet ماده 7

انحلال مرکز با پیشنهاد شورای دانشگاه و تایید هیأت امناء و شورای گسترش آموزش عالی امکان‌پذیر است.

bullet ماده 8

درصورت انحلال، اموال و دارایی‌های مرکز پس از تسویه دیون به دانشگاه تربیت مدرس منتقل خواهد شد.

bullet ماده 9

هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه به پیشنهاد شورای دانشگاه و تصویب هیأت امنا امکان‌پذیر است.

این اساسنامه در 9 ماده و دو تبصره در تاریخ 10/11/1379 به تصویب هیأت امنا رسید.

تاریخ موافقت اصولی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری : 22/01/1380
تاریخ موافقت قطعی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری : 16/10/1381