ساختار سازمانی


 

مرکز مطالعات آفریقا

 

گروه‌های پژوهشی

مطالعات ژئوپلتیک

مطالعات سیاسی

مطالعات اقتصادی

مطالعات فرهنگی

 

حوزه معاونت پژوهشی

کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی

 

حوزه ریاست