گروه‌های پژوهشی


 
مطالعات ژئوپلیتیک
مطالعات ژئوپلیتیک

گروه مطالعات ژئوپلیتیک مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس یک مرکز تخصصی در خصوص بررسی موضوعات حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در قاره آفریقا است. این گروه علمی و پژوهشی با بهره گیری از استادان و کارشناسان برجسته به پژوهش در زمینه‌های مناسبات ژئوکالچر، ژئواکونومی، ژئواستراتژیک، هیدروپلیتیک، آمایش سیاسی فضا، مطالعات مرزی و... در کشورهای آفریقایی می پردازد. گروه مطالعات ژئوپلیتیک در حال حاضر با داشتن دو هیأت علمی تمام وقت و پنج هیأت علمی همکار تا کنون آثاری همچمون کتاب‌ «آفریقا (4): جایگاه آفریقا در راهبرد بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، کتاب‌ «آفریقا (5):صلح و امنیت درآفریقا (جلد 1)؛ کلیات و رهیافت‌ها»، کتاب «آفریقا (6): صلح و امنیت درآفریقا (جلد 2) و کتاب «شاخ آفریقا؛ از اقوام و قبایل تا حکومت محلی» را به چاپ رسانده و پروژه‌هایی با سازمان‌های مختلف در دست اجرا دارد.

مطالعات سیاسی
مطالعات سیاسی

گروه مطالعات سیاسی مرکز مطالعات آفریقا در دانشگاه تربیت مدرس، یکی از مهم‌ترین کانون‌های آفریقا پژوهی ایران در مرزهای دانش علوم سیاسی است؛ از مهمترین فعالیت‌های اصلی این گروه برگزاری جلسات نقد علمی و اجرای پژوهش‌های مرتبط با منافع ملی ایران در قاره آفریقا است. این گروه در حال حاضر دارای یک دانشیار، سه استادیار و سه پژوهشگر مدعو با تخصص‌های گوناگون در حوزه منافع ملی ایران در آفریقا است. تاکید بر مباحث روش شناسی، تاکید بر مطالعات میان رشته‌ای، همکاری‌ پژوهشی با وزارت امور خارجه، کوشش برای افزایش تعاملات بین‌المللی، تلاش برای پذیرش دانشجویان بین‌المللی از قاره آفریقا و روزآمدسازی برنامه‌های مطالعات سیاسی در حوزه آفریقا مهمترین برنامه‌های راهبردی گروه مطالعات سیاسی مرکز مطالعات آفریقا در دانشگاه تربیت را تشکیل می‌دهد.

مطالعات فرهنگی
مطالعات فرهنگی

گروه مطالعات فرهنگی مرکز مطالعات آفریقا در دانشگاه تربیت مدرس، از جمله مراکز مهم پژوشی در حوزه مطالعات فرهنگی و تمدنی قاره آفریقا در کشور ایران است. فعالیت های پژوهشی این گروه در قالب طرح های پژوهشی و برگزاری همایش ها و جلسات نقد و بررسی مسائل فرهنگی قاره آفریقا و ارتباطات فرهنگی ایران با کشورهای آفریقایی است. این گروه با حضور یک استاد و دو دانشیار و سه استادیار و دو پژوهشگر با تخصص در زمینه های مختلف فرهنگی، فعالیت خویش را در حال حاضر پیگیری می کند. از جمله فعالیت های گروه در سال ۱۴۰۲؛ تدوین کتاب آفریقا ۷ با رویکرد مسائل فرهنگی، برگزاری دومین همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و آفریقا جنوبی، برگزاری سلسله نشست های نقشه راه آفریقا با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی می باشد.

مطالعات اقتصادی
مطالعات اقتصادی

گروه پژوهشی مطالعات اقتصادی مرکز مطالعات آفریقا در دانشگاه تربیت مدرس، یکی از مهم ترین کانون ها جهت شناخت و بررسی مزیت ها و فرصت های اقتصادی در قاره آفریقا می باشد. از جمله اهداف این گروه پژوهشی ، بررسی حوزه سرمایه گذاری مشترک در ایران و آفریقا، بررسی مزیت ها و تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای آفریقایی، تبیین و ایجاد الگوی ورود بخش خصوصی ایران به بازارهای آفریقا، آسیب شناسی تامین مالی بخش های مختلف سرمایه گذاری طرح های اقتصادی ایران در قاره آفریقا، و شناخت هرچه بیشتر فرصت های اقتصادی در قاره آفریقا برای تمام بخش های اقتصاد ایران می باشد. حال این اهداف در قالب 4 محور، جایگاه مرکز مطالعات آفریقا و برند سازی، هدفمند سازی پژوهشی در گروه مطالعات اقتصادی مرکز مطالعات آفریقا، بین المللی شدن و ارتباط مرکز مطالعات آفریقا با جامعه و بالاخص صنعت، در گروه پژوهشی مطالعات اقتصادی در حال پیگیری می باشند. این گروه اگرچه در حال حاضر دارای عضو هیئت علمی رسمی نمی باشد، ولی تاکنون سعی بر این بوده است تا از تجربیات اعضای هیئت علمی دانشگاه و سایر مراکز پژوهشی به عنوان اعضا هیئت علمی مدعو بهره مند شود.