ارتباط با ما


 

آدرس


میدان فاطمی- خیابان شهید گمنام- خیابان جهان مهر پلاک 6 طبقه دوم مرکز مطالعات آفریقا

تلفن


88976812

دورنگار


02182883017

ایمیل


asc@modares.ac.ir

وب سایت


https://www.modares.ac.ir/asc