نام و نام‌خانوادگی شماره تماس ایمیل آدرس
دانشکده مهندسی شیمی 82883517 chem.eng@modares.ac.ir تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی
دانشکده حقوق 82884250 dean.law@modares.ac.ir تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان خوارزمی، طبقه دوم، دانشکده حقوق
دانشکده علوم انسانی 82883601 , 82883605 dean_hum@modares.ac.ir تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده علوم انساني
دانشکده علوم پایه 82883460 --- تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه
دانشکده علوم پزشکی 82883590 med@modares.ac.ir تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی
دانشکده علوم ریاضی 82884282 , 82883493 Dean_mathscience@modares.ac.ir تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم ریاضی
دانشکده علوم زیستی 82884717 , 82884718 bioscience@modares.ac.ir تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی
دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای 82883196 Tech@modares.ac.ir تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای
دانشکده فنی و مهندسی 82883522 , 88005040 --- تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده کشاورزی 4829290 dean-gri@modares.ac.ir اتوبان تهران - کرج، کیلومتر 17، بعد از پیکان‌شهر، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی
دانشکده مدیریت و اقتصاد 82884673 manag.econ@modares.ac.ir تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی 01144998000-8003 NRMS@modares.ac.ir مازندران، شهرستان نور، خیابان امام خمینی، بلوار امام رضا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 82883992 ece@modares.ac.ir تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها 82884393 , 82884323 , 82884386 Ise@modares.ac.ir تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست 82884915 civil.eng@modares.ac.ir تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست
دانشکده مهندسی مکانیک 82884909 mech@modares.ac.ir تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکده هنر 82883701 dean_art@modares.ac.ir تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری
معاونت آموزشی 82883145-82882014 Edu@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، معاونت آموزشی
معاونت دانشجویی 82882013 moavendf@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، طبقه سوم، معاونت دانشجویی
معاونت فرهنگی و اجتماعی 82883019 Foad@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، معاونت فرهنگی و اجتماعی
معاونت پشتیبانی و منابع انسانی 82882008 Fin@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، معاونت پشتیبانی و منابع انسانی
مدیریت آموزشی 82883119 amoozesh@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان آموزش
دفتر آموزش‌های آزاد 82883221 Free-edu@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس ، معاونت آموزشی ، طبقه اول
دفتر امور هیأت علمی 82883026-82884127 evalue@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان آموزش، طبقه چهارم، اتاق شماره 510
مدیریت همکاری‌های آموزشی و آزمون 82883236 infoazmoon@modares.ac.ir (واحد پذیرش‌های آزمونی) Infoadmission@modares.ac.ir (واحد پذیرش‌های غیر آزمونی) دانشگاه تربیت مدرس ساختمان آموزشی طبقه اول - اتاق 201 تا 207
مدیریت برنامه‌ریزی گسترش و بازنگری 82883137-82883148 planning@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان آموزشی، طبقه 2
مدیریت پژوهش و نوآوری 82883115-82883143 --- دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، مدیریت پژوهش و نوآوری
مدیریت منابع علمی و کتابخانه 82883277-82883090 headlib@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت منابع علمی و کتابخانه
مدیریت فناوری و پژوهش‌های کاربردی 82883020 Arto@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، مدیریت فناوری و پژوهش‌های کاربردی
مدیریت فناوری اطلاعات و آمار 82883247 TmuIT@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس،مدیریت فناوری اطلاعات و آمار
مرکز نشر آثار علمی 82883032-82883095 press@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان کتابخانه مرکزی، طبقه اول، مرکز نشر آثار علمی کد پستی: 1411713116
مدیریت امور دانشجویی ‌82883129 moavendf@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان خوارزمی، طبقه اول، مدیریت امور دانشجویی
مرکز بهداشت و درمان 82883071-88634164 clinic@modares.ac.ir ضلع جنوبی دانشگاه تربیت مدرس؛ خیابان سیندخت؛ کوچه شهریور؛ پلاک 77.
مرکز مشاوره دانشجویی 82884039 , 82884040 Counsellingcentre@modares.ac.ir خیابان کارگر شمالی، پایین‌تر از مرکز قلب تهران، کوچه شهریور، پلاک 77، درمانگاه تربیت مدرس، طبقه چهار
مرکز تربیت بدنی 82883178 moavendf@modares.ac.ir ضلع جنوب غربی دانشگاه، ساختمان خوارزمی، ورودی استخر
اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 82883112-82884186 --- دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان شهید مطهری، روبروی دفتر روابط عمومی، مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگ
مدیریت فرهنگی و اجتماعی 82883190 Bayan@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، میدان دانشجو، ساختمان مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
مدیریت امور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی 82883019 Foad@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، میدان دانشجو، ساختمان مدیریت امور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی
مدیریت امور اداری 82883210 --- دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، طبقه اول، اتاق 101
مدیریت امور مالی 82883157-82883150 --- دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، طبقه اول، اتاق 106
مدیریت تشکیلات و بهبود روش‌ها 82883033 --- دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، طبقه اول، اتاق شماره 122
مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی 82882020 daftarfani@modares.ac.ir
دبیرخانه کمیسیون بهره‌وری و تحول اداری --- ---
دبیرخانه مرکزی 82883131-82883118 --- دانشگاه تربیت مدرس، دبیرخانه مرکزی
دفتر حقوقی 82883167 --- دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، طبقه اول، دفتر حقوقی، اتاق 134
مرکز ملی مطالعات و برنامه ریزی شبکه های قدرت 88220212-88220121-82884306 ipserc@modares.ac.ir بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان فنی و مهندسی، بلوک 3، طبقه اول و دوم غربی
پارک علم و فناوری 66919151 - 66919151 info@mstpark.ir
پژوهشکده اقتصاد 82883901 res.edu@modares.ac.ir بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان پژوهشکده اقتصاد(ضلع جنوب شرقی پردیس مرکزی)
پژوهشکده فناوری اطلاعات 82883950 ICT@modares.ac.ir بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان پژوهشکده فناوری اطلاعات(مجاور هنر)
پژوهشکده محیط زیست 82883995 meri@modares.ac.ir بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان فنی و مهندسی، بلوک 3، طبقه 1-
پژوهشکده مهندسی آب 82883998 riwem@modares.ac.ir بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان فنی و مهندسی، بلوک 6، طبقه همکف، اتاق 6/07
مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی 82884015 cpllr@modares.ac.ir خیابان کارگر، خیابان سیندخت، کوچه شهریور، ساختمان مهر ملل، طیقه دوم
مرکز تحقیقات مهندسی راه و ترابری 82883985 PMRC@modares.ac.ir بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان فنی و مهندسی، بلوک 6، طبقه اول و دوم غربی، اتاقهای 6/103 و 6/202
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری 02182884169 Rdcb@modares.ac.ir بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان کتابخانه قدیم(بنیان)، طبقه همکف
مرکز مطالعات حقوقی 82884290 --- بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان علوم پایه، طبقه همکف، اتاق‏های 2006 و 2007
مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی 82884614 csrct@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، میدان اندیشه، ساختمان بنیان، طبقه سوم
مرکز مطالعات مدیریت 82884013 mrc.info@modares.ac.ir بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان کتابخانه قدیم(بنیان)، طبقه همکف
معاونت پژوهشی و فناوری 82882009 Res@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، معاونت پژوهش و فناوری، صندوق پستی 111-14115، کد پستی 1411713116
مرکز تحقیقات چابهار 82883588 --- بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان شماره 1 پزشکی، طبقه همکف
مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری 22802090-22291235 impsc@modares.ac.ir فرمانیه، شهید لواسانی، خیابان سعیدی، کوچه حمید، کوچه رهنماچیت‌ساز، پلاک 16
گروه پژوهشی اپتوالکترونیک و نانوفتونیک --- ---
حوزه ریاست 82882005,2006 pres@modares.ac.ir تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس
نهاد نمایندگی رهبری 8800 7800- 8288 3125 Nahad@modares.ac.ir تهران- جلال آل احمد- پل نصر
مرکز تحقیات مواد طبیعی و گیاهان داروئی 82884549 --- تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان شماره یک دانشکده علوم پزشکی طبقه 4 اداری اتاق 402
معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات 82882016 PMI@Modares.ac.ir ساختمان مرکزی طبقه دوم اتاق 217 معاونت برنامه ریزی، نظارت و فناوری اطلاعات دانشگاه
مدیریت بودجه و تامین مالی 82884159 --- دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، طبقه اول
مدیریت روابط علمی بین‌المللی 88220307 INTL@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، طبقه سوم
مرکز نظارت و ارزیابی راهبردی 82884141 nabe@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، دفتر ارزیابی و بهینه‌سازی عملکرد
اداره کل حوزه ریاست 82880 pres@modares.ac.ir تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس
حوزه معاونت دانشجویی 82882013 moavendf@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان خوارزمی، طبقه دوم، معاونت دانشجویی و فرهنگی-اجتماعی
مرکز سلول‌های بنیادی 82884112 hossein.soltani@modares.ac.ir بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان فنی و مهندسی، بلوک 6، طبقه زیرزمین 1-
مرکز مطالعات آفریقا 88976812 asc@modares.ac.ir میدان فاطمی- خیابان شهید گمنام- خیابان جهان مهر پلاک 6 طبقه دوم مرکز مطالعات آفریقا
مدیریت آزمایشگاه‌ها و عرصه‌های پژوهشی 82883115 --- دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، مدیریت آزمایشگاه‌ها و عرصه‌های پژوهشی
حوزه معاونت پژوهشی 82882009 Res@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس، معاونت پژوهشی و فناوری