رديف زمان اجرا تقويم فعاليت حوزه معاونت پژوهشی در سال 1402
1 فروردين ماه دريافت مستندات پايه‌های تشويقی از هيات مميزه ـ مديريت پژوهش و نوآوری و مديريت فناوری و پژوهش‌های كاربردی
2 فروردين ماه تخصیص اعتبارات پژوهشی و ابلاغ اعتبار هر دانشكده از رديف‌های پشتيبانی از پايان‌نامه، اعتبارات ارزی، دريافت پروفروما، بررسی در كميته و ارسال به بانک
3 فروردين ماه ارائه آمار عملکرد سال گذشته و طرح‌های خاتمه يافته سال گذشته
4 فروردين ماه جمع‌بندی فرم‌ها مربوط به طرح‌های پژهشی برتر و امتيازدهی
5 فروردين ماه ارسال فرم مربوط به انتخاب طرح‌های پژوهشی برتر برای مجريان طرح‌های پژوهشی
6 فروردين ماه استخراج مصوبات، شورای پژوهشی، شورای مديران، شورای ايمنی، شورای نشر، شورای مجلات
7 فروردين ماه دریافت گزارش اعضای هیئت علمی از کارگزینی و محاسبه اعتبار سالانه خرید کتاب و اعلام میزان اعتبار به دانشکده‌ها
8 فروردين ماه روز آزمایشگاه
9 اردیبهشت ماه اعلام اعتبار ويژه اعضای هيات علمی
10 اردیبهشت ماه اعطای بن خريد كتاب به دانشجويان
11 اردیبهشت ماه مكاتبه با شورای ترفيع برای اعطای پايه‌های تشويقی
12 اردیبهشت ماه دريافت مستندات از پژوهشگران برتر منتخب، و ارسال به مركز نشر
13 اردیبهشت ماه شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب
14 اردیبهشت ماه انجام فرآیند خرید کتاب‌های درخواستی اعضای هیئت علمی و دانشجویان از نمایشگاه بین‌المللی کتاب
15 اردیبهشت ماه بروز رسانی تعرفه خدمات آزمایشگاهی
16 خرداد ماه توزيع فرم‌های شركت در جشنواره‌ها (رازی، خوارزمی و ...)
17 خرداد تا تیر بازرسی شورای ایمنی از آزمایشگاه‌ها
18 تیر ماه ارسال کتاب های چاپ شده دانشگاه برای شرکت در مراسم انتخاب کتاب برتر دانشگاه های کشور
19 تیر ماه مکاتبه با دانشکده‌ها جهت معرفی افراد در جشنواره جوان خوارزمی و بین‌المللی خوارزمی
20 تیر و مرداد شرکت در مراسم کتاب برتر جشنواره فارابی
21 شهريورماه برنامه ريزی و انجام مقدمات اجرای دوره آموزشی برای دانشجويان ورودی جديد
22 شهريورماه دريافت كتاب‌های اعضای هيات‌علمی كه در ساير مراكز دولتی و خصوصی به چاپ رسيده است (به منظور بررسی كتاب برتر در هفته پژوهش)
23 شهريورماه مکاتبه با دانشکده‌ها جهت معرفی افراد برای جشنواره تجلیل از پژوهشگرا ن و فناوران برتر کشور
24 شهريورماه معرفی برگزیدگان دانشگاه به دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی و بین‌المللی خوارزمی
25 شهريورماه ارسال کتاب های چاپ شده دانشگاه برای شرکت در مراسم انتخاب کتاب برتر وزارت ارشاد
26 شهریور و مهر ماه اواخر شهریور تا پایان مهر – ارائه خدمت میز از کتابدار بپرس برای مراجعان
27 مهر ماه معرفی برگزیدگان جشنواره تجلیل از پژوهشگرا ن و فناوران برتر کشور به وزارت علوم
28 مهر ماه تخصیص اعتبار تکثیر دانشجویی
29 مهر ماه برگزاری کارگاه آموزشی ثبت اختراع خارجی
30 مهر ماه 15 و 23 مهر – دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی به صورت حضوری
31 مهر ماه ثبت نام کلیه دانشجویان ورودی جدید به عنوان عضو کتابخانه مرکزی در سامانه ثنا
32 آبان ماه 8 و 23 آبان – دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی به صورت حضوری
33 آبان ماه هفته آخر آبان – برگزاری برنامه‌های هفته کتاب و روز کتابدار (نمایشگاه کتاب – کارگاه تخصصی و سایر برنامه‌های جنبی)
34 آبان تا بهمن برگزاری دوره های ایمنی دانشکده ها
35 آذر ماه آماده سازی و چاپ کتابچه پژوهشگران برتر
36 آبان ماه دريافت مستندات برگزيدگان برای هفته پژوهش
37 آبان ماه معرفی طرح پژوهشی برتر
38 آبان ماه انجام فعاليت‌های لازم جهت مشاركت در برگزاری نمايشگاه هفته پژوهش
39 آبان ماه دريافت مستندات برگزيدگان برای هفته پژوهش
40 آبان ماه معرفی کارشناسان آزمایشگاه نمونه در شورای ایمنی
41 آبان ماه ارسال فرم (ج) طرح تحقيقاتی فرصت مطالعاتی به داوران
42 آبان ماه انجام فعاليت‌های لازم جهت مشارکت در برگزاری نمايشگاه هفته پژوهش
43 آذر ماه معرفی نماينده پژوهشی برای برگزاری نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری
44 آذر ماه برگزاری هفته پژوهش تشويق معرفی مجله نمونه، معرفی كتاب نمونه، معرفی طرح تحقيقاتی نمونه،پايان‌نامه / رساله‌های برتر/ اختراعات
45 آذر ماه معرفی پژوهشگران نمونه (تشويق مقالات كيفی و ...)
46 آذر ماه معرفی پژوهشگران نمونه كشوری
47 آذر ماه برگزاری مراسم نشست پژوهشگران برتر با مديران دانشگاه
48 آذر ماه شركت در نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی در هفته پژوهش
49 آذر ماه 8 و 18 آذر– دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی به صورت حضوری
50 آذر ماه هفته آخر آذر – برگزاری کارگاه‌های تخصصی و سایر برنامه‌های جنبی
51 آذر ماه معرفی كتابدار نمونه
52 بهمن ماه ارائه خدمت میز از کتابدار بپرس برای مراجعان به مناسبت دانشجویان ورودی در نیمسال دوم
53 اسفند ماه تهيه فهرست كليه برگزيدگان دانشگاه اعم از هيات‌علمی و دانشجو در جشنواره‌های مختلف كشوری به منظور تقدير در هفته پژوهش
54 اسفند ماه دريافت مقالات از دانشكده‌ها جهت پايه‌های تشويقی و محاسبات ساير امتيازات
55 اسفند ماه اعلام تعرفه‌‌های فعاليت‌های پژوهشی
56 هفته سوم اسفنند مكاتبه و دريافت مستندات پايه‌های تشويقی (مكاتبه با هيات مميزه/ مديريت پژوهش‌های كاربردی / مديريت پژوهشی)
57 هفته آخر اسفند مكاتبه و دريافت مستندات پايه‌های تشويقی (مكاتبه با هيات مميزه/ مديريت پژوهش‌های كاربردی / مديريت پژوهشی)
58 به صورت فصلی برگزاری کرسی نظریه پردازی و ترویجی