جدیدترین اخبار
{f:tip}
برگزاری نخستین جلسه شورای سیاستگذاری اولین همایش بین المللی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آفریقا
نخستین جلسه شورای سیاستگذاری اولین همایش بین المللی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آفریقا یکشنبه اول بهمن 1402 در محل دفتر مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. سه‌شنبه 3 بهمن 1402
{f:tip}
انتصاب دکتر سید یحیی صفوی به عنوان رئیس اولین همایش بین المللی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آفریقا
با حکم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ، دکتر سید یحیی صفوی به عنوان رئیس نخستین همایش بین المللی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فرصتهای اقتصادی در قاره آفریقا منصوب شد. سه‌شنبه 3 بهمن 1402
{f:tip}
مدیر گروه مطالعات اقتصادی مرکز مطالعات آفریقا منصوب شد
با حکم رئیس دانشگاه، دکتر سعیده علیزاده به سمت مدیر گروه مطالعات اقتصادی مرکز مطالعات آفریقا منصوب شد. شنبه 18 آذر 1402